گام خبر/ بازار خودرو امروز شرایطی متفاوت از دیگر روزهای هفته را شاهد بود.

امروز همان طور که برخی خودروها با افزایش قیمت روبرو شدند، برخی دیگر نیز در مسیری عکس کاهش قیمت را شاهد بودند.
در حالی که قیمت برخی خودروهای پرفروش چون پراید افزایشی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است، برخی دیگر از انواع خودروها نیز با کاهشی بین صد تا چهارصد هزار تومان روبرو بودند؛ انواع پراید امروز با کاهش قیمتی در این محدوده فایل شد.
طبق سنت دو ماهه اخیر هر دستگاه وانت آریسان امروز با افزایشی ۷۰۰ هزار تومانی فایل شد و در حالی که دیروز هر دستگاه از این خودرو با قیمت ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده بود، امروز فروشندگان این خودرو را با قیمت ۷۰ میلیون تومان در معرض فروش گذاشتند .
بر اساس این گزارش قیمت پژو پارس و پژو ۲۰۰۸ نیز با رشد قابل توجه قیمت روبرو بودند . هر دستگاه خودروی پژو پارس دوگانه سوز افزایشی یک میلیونی و پژو ۲۰۰۸ افزایشی دو میلیونی را تجربه کردند و به ترتیب با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان و ۳۹۵ میلیون تومان فایل شده است.