آخرین خبر/ آخرین وضعیت واریز سهمیه بنزین نوروزی از زبان وزیر نفت اعلام شد.

استدلال وزیر نفت از مخالفت برخی دولتی‌ها با اعطای سهمیه بنزین نوروزی، تأثیر آن بر یارانه معیشتی است.
او می‌گوید مخالفان سهمیه نوروزی معتقدند اگر این سهمیه اعطا شود ممکن است بر یارانه معیشتی تأثیر بگذارد، چرا که به دستور رئیس جمهور درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت تمام و کمال به خود مردم پرداخت می‌شود.