میزان/ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برخی کارفرمایان از هفته آخر بهمن ماه اقدام به پرداخت عیدی کارگران کردند، از تعیین سبد معیشت کارگران طی هفته جاری خبر داد.

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در خصوص پرداخت عیدی کارگران اظهار کرد: ساز و کار پرداخت عیدی کارگران با کارمندان متفاوت است به طوری که عیدی کارگران در زمان مشخصی پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون که در هفته پایانی بهمن ماه قرار داریم برخی کارفرمایان عیدی کارگران خود را متناسب با قانون کارگری پرداخت کردند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: بسیاری از کارگران عیدی خود را در اسفند ماه دریافت می‌کنند همچنین برخی کارفرمایان نیمی از عیدی را طی هفته جاری و باقی مانده را در هفته اول یا دوم اسفند پرداخت می‌کنند.
چمنی ادامه داد: کارفرمایان مکلفند حداکثر تا ۱۵ اسفندماه عیدی کارگران را به طور کامل پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی این هفته که آخرین روز‌های بهمن ماه است احتمالا دستور جلسه کمیته دستمزد صادر شود و در همین جلسه سبد معیشت کارگران را تعیین کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: وزارت تعاون وعده داده بود که هر دو هفته حداقل یک جلسه شورای عالی کار برگزار کند، اما هم‌اکنون با گذشت دو هفته از آخرین جلسه، خبری از برگزاری این شورا نیست.