باشگاه خبرنگاران/ معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورد‌ه‌های نفتی از احتمال واریز سهمیه بنزین ویژه نوروز به کارت سوخت مردم خبر داد.

حمید قاسمی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به سهمیه بنزین نوروز گفت: احتمالا واریز سهمیه بنزین نوروز صورت می‌گیرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: اما موضوع سهمیه بنزین نوروز در دولت مطرح شده است و آقای رئیس‌جمهور این موضوع را جهت بررسی به دستگاه‌ها ابلاغ کردند که پیشنهادات در این زمینه مطرح و قرار است سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور در این خصوص اظهار نظر کند ولی در واقع به طور رسمی چیزی مبنی بر بنزین نوروز به شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی گزارش نشده است و به محض ابلاغ واریز می‌شود.