ساییت اهل کاشانم/ غیبت دانشجویان قمی دانشگاه های کاشان تا پایان هفته جاری موجه است.

براساس اطلاعیه دانشگاه کاشان باتوجه به مشاهده چندین مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم به جهت احتیاط و نظر به رعایت حداکثری مسائل بهداشتی غیبت دانشجویان ساکن قم که تعطیلات پایان هفته را در شهر خود بوده اند تا پایان هفته آتی موجه است.
علاوه بر آن کلاس های اساتید ساکن قم این هفته (سوم تا هفتم اسفند) برگزار نخواهد شد.