انتخاب/ معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اعطای مرخصی به ۹۰ هزار زندانی برای پیشگیری از شیوع کرونا، در رابطه با عفو نوروزی اخیر نیز گفت: طبق برآوردها، حداقل ۱۰ هزار نفر مشمول عفو خواهند شد.

علی باقری کنی، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اعطای مرخصی به ۹۰ هزار زندانی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضاییه و پیشگیری از شیوع کرونا، اظهار کرد: این اقدام باعث شده در بسیاری از کشور‌ها مثل انگلیس و ایتالیا این مطالبه برای مردم ایجاد شود که چرا حکومت آن‌ها کاری که ایران کرده، انجام نداده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در این دوره علاوه بر اجرای عدالت که وظیفه حکومت است، در بسط کرامت و نقش آفرینی در قامت پدر مردم و ملت، تلاش می‌کند.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در رابطه با عفو نوروزی اخیر نیز گفت: طبق برآوردها، حداقل ۱۰ هزار نفر مشمول عفو خواهند شد که در این عفو علاوه بر مشمول قرار گرفتن محکومان امنیتی، تسهیلاتی برای زنان زندانی فراهم شده است.