مهر/ سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا (سه شنبه) شب به حساب سرپرستان خانوار حدود ۳ میلیون نفر واریز خواهد شد، این کمک‌ها بر اساس بعد خانوار از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اسفند پارسال و فروردین ماه دو مرحله دیگر این کمک‌ها واریز شده بود، مرحله بعدی و پایانی این کمک‌ها خردادماه واریز خواهد شد.