مهر/ سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا شب (سه‌شنبه) به حساب سرپرستان خانوار حدود ۳ میلیون نفر واریز خواهد شد.
این کمک‌ها بر اساس بعد خانوار از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اسفند پارسال و فروردین ماه دو مرحله دیگر این کمک‌ها واریز شده بود، مرحله بعدی و پایانی این کمک‌ها خردادماه واریز خواهد شد.