مشرق/ رهبر معظم انقلاب به استفتائاتی درباره موضوع زکات و فطره پاسخ فرمودند.

کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی جدیدترین استفتائات معظم‌له را در آستانۀ فرا رسیدن عید سعید فطر با موضوع زکات و فطره منتشر کرده است.
سؤال: آیا می‌توانیم غیر از گندم، جو و غیره که در رساله‌ها گفته شده، جنس دیگر و وسایل دیگری که مورد نیاز فقیر است خریداری کرده و به جای فطریه به مستحق بدهیم؟
پاسخ: باید همان جنس‌هایی که در رساله گفته شده یا پول آن به مستحق داده شود. بله چنانچه از مستحق برای قبول فطریه و خرید جنس دیگر، وکالت بگیرید، می‌توانید جنس مورد نیاز مستحق را با فطریه بخرید و به او بدهید.
سؤال: آیا می توان زکات فطره را برای فقیر کارت به کارت کرد؟
پاسخ: اشکالی ندارد، اما چنانچه زکات فطره را جدا کرده باشد، تعویض آن جایز نیست و چنانچه در شهرش، فقیر وجود دارد، پس از جدا کردن فطریه، انتقال آن به شهر دیگر هم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
سؤال: مقدار فطریه برای هر نفر چه مقدار است و چه چیزی باید به عنوان فطریه پرداخت شود؟
پاسخ: مکلف باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد و چنانچه پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.