باشگاه خبرنگاران/ مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت : یکی از مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه شهربازی کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش رواناب‌های کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون است.

به مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه سید مهران وحدتی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه بارندگی‌های سال آبی جاری استان کرمانشاه تا کنون نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۳ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت (دوره ۳۰ سال) چهار درصد کاهش داشته است، گفت : نمود این کاهش بارندگی را در کاهش رواناب‌های استان می‌بینیم که حدود ۴۰ تا ۵۴ درصد در سال جاری آبی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش رواناب داشتیم.
او گفت : از سوی دیگر کاهش بارندگی به کاهش دبی سراب‌ها و منابع تامین آب استان نیز دامن زده است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دریاچه شهربازی کرمانشاه از رودخانه "قره‌سو" تغذیه می‌شود، افزود: به دلیل کاهش بارندگی‌های سال آبی جاری، حوزه آبریز رودخانه قره‌سو (زیر مجموعه حوزه آبریز کرخه) تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش رواناب داشته است.
وحدتی ادامه داد: از سوی دیگر سراب روانسر نیز که یکی دیگر از منشا‌های عمده رودخانه قره‌سو است ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال آبی جاری کاهش دبی داشته است.
او گفت: مجموع این عوامل می‌تواند به کاهش آب رودخانه قره‌سو و در نتیجه عدم تامین آب دریاچه شهربازی منجر شده باشد.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه افزود: البته عوامل دیگری نیز ممکن است در خشک شدن این دریاچه اثرگذار باشد که یکی از این موارد وجود گیر‌هایی در مسیر ورودی دریاچه است که شاید به صورت مصنوعی ایجاد شده باشد.
وحدتی گفت: حتی ممکن است خود عوامل شهربازی رژیم بهره‌برداری آب برای تغذیه دریاچه را تغییر داده باشند.
او گفت: اظهارنظر دقیق در این زمینه نیازمند بررسی یک مجموعه کارشناسی از شرکت آب منطقه‌ای، از تمام بخش‌های مختلف دریاچه و ورودی رودخانه به آن است.
وحدتی افزود: البته آب شرب و بهداشت شهربازی از طریق منابع آب زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق تامین می‌شود و ارتباطی با دریاچه ندارد .


همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان کرمانشاه را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر کرمانشاه در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEEFg3sRsDfJ20ludA
آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today