صدا و سیما/ عضو ستاد استهلال دفتر رهبرمعظم انقلاب گفت: از غروب شنبه ۱۰۰ گروه رصدی در استان‌های مختلف با بهره گیری از تجهیزات مناسب، برای دیدن هلال ماه شوال فعالیت خواهند کرد و پیش بینی این است که هلال ماه شوال در غروب شنبه قابل دیدن است.