باشگاه خبرنگاران/ اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در نهصد و هشتاد و هشتمین(۹۸۸) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی خانم زهرا جلمبادانی ۶۲ ساله که از بیمارستان شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده او بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
وی افزود: کبد زنده یاد زهرا جلمبادانی در بیمارستان منتصریه به خانم ۵۰ ساله ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره بخشید.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیه‌های مرحومه زهرا جلمبادانی نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست مرحومه جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید