ایرنا/ شورای اسلامی شهر مشهد با لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای فاز پنجم خط سوم قطارشهری موافقت کرد.

بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به استناد بند (د) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز پنجم پروژه خط سوم قطار شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی اقدام کند.
وی افزود: اوراق مشارکت اسلامی باید از طریق بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی به متقاضیان واگذار شود و شهرداری پرداخت ۵۰ درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و ۵۰ درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت چهارساله تعهد می‌کند.
وی ادامه داد: تضمین ۵۰ درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز بر عهده دولت است.

انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای حمل و نقل عمومی
تصویب لایحه دوفوریتی انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های حمل و نقل عمومی شهری از دیگر مصوبات امروز شورای اسلامی شهر مشهد بود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای توسعه حمل و نقل شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی اقدام کند.
گندمی افزود: شهرداری مشهد پرداخت ۵۰ درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و ۵۰ درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت چهار ساله تعهد می‌کند و تضمین ۵۰ درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز بر عهده دولت است.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید