فارس/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت بعدی برای تأمین یارانه‌ها باید نرخ سوخت را افزایش دهد و یا یارانه را به 22 هزار تومان کاهش دهد، گفت: از روش‌های پیشنهادی برای تأمین یارانه‌های 45500 تومانی حذف دهک‌های بالا است.

عزت‌الله یوسفیان ملا با تأکید بر اینکه دولت تعیین می‌کند که ارز توسط بانک مرکزی یا مثلاً شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت یارانه 45 هزار تومانی دست مردم می‌دهد اما این رقم از محل هدفمندی یارانه‌ها و واقعی سازی نرخ حامل‌های انرژی محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دولت هزینه یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی را از جایی دیگر تعیین می‌کند، اضافه کرد: این در حالی است که اگر دولت می‌خواست قانونی عمل کند، باید به هر نفر 22 هزار تومان پرداخت کند اما رئیس‌جمهور با تأمین مابه‌التفاوت از محل‌های دیگر، این یارانه را پرداخت می‌کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شرایط و عملکرد همه مسئولان باید منطبق بر قانون اساسی باشد، ادامه داد: حال اگر رئیس‌جمهور بعدی ‌بخواهد یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم پرداخت کند، باید حتماً نرخ سوخت و بنزین را باید به بیش از لیتری 1000 تومان افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: افزایش نرخ سوخت هم ممکن است ‌تنش ایجاد‌ ‌کند و مردم نیز قطعاً ناراضی می‌شوند که چرا قیمت بنزین افزایش یافته اما یارانه‌ها همان 45 هزار و 500 تومان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین مشکل دولت بعدی همین ارائه یارانه‌ها و آزادسازی نرخ سوخت است.

یوسفیان ملا یادآور شد: برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ‌معتقد هستند باید دهک‌های بالا از دریافت یارانه حذف شوند، با این کار پنج تا 10 میلیون نفر حذف می‌شوند و می‌توان یارانه‌ 45 هزار و 500 تومانی را پرداخت کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه‌ باید با مردم روراست بود، اضافه کرد: باید با شهامت به مردم اعلام کرد که درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بیش از 22 هزار تومان نیست.