فارس/ دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار، بومی‌سازی ابزارهای موجود در بازارهای جهانی را در ایران مثبت ارزیابی کرد و پیدایش یک ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تحت عنوان صندوق‌های ETF را مفید دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین عبده تبریزی در نشستی با مدیران سازمان بورس گفت: همان طور که می‌دانید هر کشوری بازار سرمایه خود را دارد و ما با ویژگی‌های بازار خودمان ETF ایجاد می‌کنیم که تحول بسیار مثبتی است.

وی افزود: این صندوق‌ها محدودیت‌هایی از قبیل بسته بودن سهام، زمان‌بر بودن فرآیند فروش و تأخیر در تقسیم سود سهام را برطرف خواهد کرد.

وی گفت: صندوق‌های تازه متولد ETF در ایران هم شامل سهام و هم ابزارهای ثابت می‌شود که البته وجه غالب دنیا نیست؛ بلکه وجه غالب در دنیا سهام است در حالی که در ایران بازارگردانی برای آن‌ها تعریف شده است که البته این شرایط باز می‌گردد به وضعیت بومی ما که برای آن بازارگردان تعریف شده است.

وی افزود: البته می‌توان بازارگردان را بیشتر از این دخالت داد و دست آن را باز گذاشت.

عبده تبریزی همچنین به ضرورت تشکیل ETFهایی کالایی اشاره کرد و گفت: بعد از این می‌توان برای ایجاد ETF‌های کالایی اقدام کرد.

دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار همچنین اظهار امیدواری کرد که این صندوق‌ها بتواند بازار را باز کند.