اقتصاد نيوز/ بانک جهاني رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي را ۵.۲ درصد پيش بيني کرد.

بانک جهاني در جديدترين گزارش دوره اي خود، برآوردش از ميزان رشد اقتصادي ايران در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام و پيش بيني کرد، رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به 5.2 درصد برسد.

بانک جهاني در پيش بيني خود از رشد اقتصاد جهاني در سال 2017 را 2.7 درصد پيش بيني کرده است.

پيش بيني شده که رشد در اقتصادهاي پيشرفته جهان در سال جاري به 1.8 درصد افزايش يابد. اين گزارش همچنين پيش بيني کرده که رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2018 و 2019 به ترتيب 4.8 و 4.5 درصد باشد.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد