نسيم/ با مصوبه نمايندگان مجلس صندوق بازنشستگي فولاد زير مجموعه وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعي شد.

نمايندگان در جلسه علني نوبت عصر امروز (چهارشنبه 22 دي) قوه مقننه، در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با تصويب ماده 13 اين لايحه که درباره صندوق بازنشستگان فولاد بود با 161 راي موافق،42راي مخالف،6راي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر در صحن علني مجلس موافقت کردند.

بر اساس اين مصوبه بند ب ماده 13 طبق نظر کميسيون تلفيق و نمايندگان در صحن علني حذف شد.

براساس بند «ج» اين ماده، سازمان تأمين اجتماعي موظف شد طبق قانون مربوطه در طول برنامه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را به ترتيب زير انجام دهد:

1- همسان‌سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري به طوري که مستمري هيچ بازنشسته‌اي کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.

2- ترميم حداقل پرداختي بازنشستگان تا پايان سال دوم اجراي برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوري

تبصره- مستمري بازنشستگان کمتر از سي روز به تناسب ترميم خواهد شد.

در بند «د» نيز وزارت نيرو مطابق قانون مربوطه به نمايندگي از دولت مکلف شد تمامي کارکنان حاکميتي شاغل در پستهاي فشار قوي با اولويت کارورهاي(اپراتورهاي) پستهاي فشار قوي برق (با عنايت به تخصص و حاکميتي بودن شغل) را از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با کارکنان رسمي و پيماني يکسان نمايد.

وکلاي ملت در بند «ه» مقرر کردند مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد با تمامي وظايف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق- با حفظ هويت مستقل به وزارت کار و رفاه و تامين اجتماعي انتقال مي‌يابد.

حداکثر طي مدت سه سال، کليه تعهدات حال و آتي صندوق- به ميزاني که براساس مطالعات (محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي) اکچوئري که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأييد سازمان حسابرسي کشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري کل پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد