فارس/متوسط فروش يک متر مربع زمين 3.3 درصد، زمين ساختمان مسکوني کلنگي 6 درصد و متوسط اجازه بها 9.9 درصد افزايش يافته است.

به گزارش مرکز آمار، بر اساس سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌هاي معاملات ملکي موظف هستند مشخصات کليه معاملات خريد و فروشي که سند آن‌ها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پيدا مي‌کند را در اين سامانه ثبت کنند.

با توجه به اين‌که کاهش يا افزايش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش يا افزايش شديد متوسط (حسابي) قيمت در سطح کل شهر مي‌شود، از متوسط تعديل شده (وزني) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهاي مسکوني داراي سکنه محاسبه مي‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغييرات واقعي قيمت را مشخص کرد.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 4 ميليون و 541 هزار تومان با ميانگين مساحت 277 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد افزايش داشته‌است.

همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.3 درصد، کاهش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 4 ميليون و 272 هزار تومان با ميانگين مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بناي 9 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6 درصد، افزايش داشته است.

همچنين تعداد معاملات فروش زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد، افزايش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 22 هزار و 514 ريال با ميانگين مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 6.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/9 درصد، افزايش داشته است.

همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 34.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.4 درصد، افزايش داشته است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد