آخرين خبر/نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ارجاعي به کميسيون تلفيق لايحه ششم توسعه، ماده‌اي که مربوط به تسهيلات برابر کارکنان بانک‌ها و ساير کارکنان دولت بود را حذف کردند.

به گزارش ايسنا، پيشنهاد حذف که توسط حسن سليمان -نماينده کرمانشاه- مطرح شد به جهت جلوگيري از فساد در بانک‌ها بود. دهقان نماينده مخالف اين پيشنهاد نيز بر اين مساله تاکيد کرد که کارمندان بانک‌ها بايد مثل بقيه کارمندان تسهيلات بگيرند. غلامرضا تاج‌گردون نيز در موافقت با اين پيشنهاد متذکر شد اگر مجلس ماده مذکور را مصوب کند، فساد بيشتر شده و از سطح مديران به کارمندان مي‌رسد.

در ادامه علي لاريجاني حذف اين ماده را به راي گذاشت که نمايندگان با ۱۲۰ راي موافق در مقابل ۷۸ راي مخالف با حذف آن موافقت کردند.در صورت تصويب اين ماده، کارکنان و مديران و اعضاي هيات مديره بانک‌ها و موسسات مالي در طول دوران خدمت خود صرفا در حدي که ساير کارکنان دولت از تسهيلات برخوردار مي‌شدند، از اين تسهيلات استفاده مي‌کردند. همچنين اين ماده پرداخت هرگونه وام به مديران و اعضاي هيات مديره و روساي شعب را منوط به اطلاع رساني در پايگاه همان بانک کرده بود.

به گزارش ايرنا، براساس تبصره 2 ماده 35 اين لايحه که مجلس با حذف آن موافقت کرد، کارکنان ومديران و اعضاء هيأت مديره ومديرعامل بانک ها ومؤسسات مالي واعتباري و صندوق‌هاي وابسته به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مي‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدي که ساير کارکنان دولت از تسهيلات ازدواج، مسکن و تعمير مسکن استفاده مي‌کنند و نيز از تسهيلات ضروري برخوردار شوند.پرداخت هرگونه وام به مديران و اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و رؤساي مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤساي شعب موضوع اين تبصره بايد در پايگاه اطلاع رساني همان بانک منتشر شود.بانک مرکزي بر اجراي مفاد اين تبصره نظارت مي‌کند. همچنين سازمان بازرسي کل کشور موظف است گزارش نحوه اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد