فارس/ نمايندگان مجلس در برنامه ششم مقرر کردند که تعيين تکليف استخدامي کارگزاران بيمه محصولات کشاورزي در بانک کشاورزي و پيش‌بيني سنوات همکاري آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي سنوات گذشته تماماً با مستخدمين باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت شامگاهي امشب (چهارشنبه) پارلمان ماده 41 لايحه برنامه ششم توسعه را که پيش از اين براي بررسي به کميسيون تلفيق ارجاع شده بود، پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، تعيين تکليف استخدامي کارگزاران بيمه محصولات کشاورزي در بانک کشاورزي يا صندوق بيمه محصولات کشاورزي تا پايان سال دوم برنامه و پيش‌بيني سنوات همکاري آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي سنوات گذشته تماماً با مستخدمين است.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد