ميزان/ تمامي سرويس هاي کارت بانک ملت از ساعت ۲۳ و سي دقيقه امشب لغايت ۶ صبح فردا جمعه ۲۴ دي ماه قطع خواهد بود.
به دليل انجام عمليات بهينه سازي زيرساخت ها و ضرورت مهاجرت بانک ها به شتاب ۷ ، سوئيچ شتاب و انجام تراکنش هاي شتابي بانک ملت و همچنين کليه کارت هاي صادره بانک ملت از ساعت ۲۳ و سي دقيقه روز پنج شنبه۲۳ دي ماه ۹۵ لغايت ۶ صبح روز جمعه ۲۴ دي ماه ۹۵ قطع خواهد بود.

بانک ملت ضمن عذرخواهي از مشتريان گرامي به دليل اين قطعي اعلام کرد تمامي سرويس هاي داخلي و شتابي اين بانک ، از ساعت شش صبح فرداجمعه ارائه خدمات بانکي را از سرخواهند گرفت.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد