ميزان/ فرودگاه مهرآباد براي ورود اولين ايرباس پس از برجام آماده مي شود.
اولين ايرباس ايران پس از برجام امروز وارد فرودگاه مهرآباد مي شود و در اين مکان همه چيز براي استقبال از اين هواپيما در حال آماده سازي است.
لازم به توضيح است، اين تصاوير قبل از ورود ايرباس به فرودگاه مهرآباد گرفته شده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد