میزان/ فرودگاه مهرآباد برای ورود اولین ایرباس پس از برجام آماده می شود.
اولین ایرباس ایران پس از برجام امروز وارد فرودگاه مهرآباد می شود و در این مکان همه چیز برای استقبال از این هواپیما در حال آماده سازی است.
لازم به توضیح است، این تصاویر قبل از ورود ایرباس به فرودگاه مهرآباد گرفته شده است.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید