ایرنا / سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده را صادر کرد.
[مجوز پذیره نویسی پنجمین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صادر شد]

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، اعطای مجوز فعالیت برای صندوق سرمایه گذاری فوق منوط به موفقیت در پذیره نویسی اولیه و ارسال مدارک مثبته و نیز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ظرف مدت مشخص خواهد بود.

این صندوق در اندازه بزرگ و از نوع صندوق در سهام با حداقل 5 و حداکثر 50 میلیون واحد سرمایه گذاری است.

مدیر صندوق شرکت کارگزاری مفید، بازارگردان این صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر، متولی موسسه حسابرسی متین خردمند و حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است.