مشرق/ امیرسیاح کارشناس مسایل اقتصادی در اینستاگرام خود نوشت: شخصیت کیانوش در شبهای برره یادتونه؟ جوان فهمیده و چیز فهمی که برره ای ها را راهنمایی می کرد تا مشکلاتش حل شود اما برره ای ها با مسخره بازی توصیه هایش را برعکس اجرا و مچلش می کردند. امروز اقتصاد ایران برره ای اداره می شود. پیشنهادهای دلسوزانه اقتصاددانان را برعکس اجرا میکنند. مچلمان کرده اند.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar