آخرین خبر/ همواره این سوال وجود داشته که شبکه های رایگان اجتماعی از کجا هزینه هایشان را تامین می‌کننده و باز در مورد آن دسته از شبکه هایی که حتی تبلیغات را هم در ارائه نمیدهند هزینه ها از کجا تامین میشود.
پاسخ به این سوال یک جواب دارد، ارزش اطلاعات کاربران
در ویدئو خبر به طور کامل به پاسخ این سوال پی خواهید برد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی