تسنیم/ میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۴۴۹۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید و این یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۰ درصد افزایش یافته است.

گزیده آمارهای اقتصادی مردادماه امسال نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در این تاریخ به 4493.8 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.0 درصد افزایش یافته است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 637.9 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده 2.8 درصد افزایش است.
گفتنی است، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مردادماه سال جاری 2179.5 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33.4 درصد افزایش یافته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی