مشرق/ نگاهی به گزارش تاخیرهای تابستانی شرکت های هواپیمایی نشان می دهد ۳۷ درصد کل پروازهای تابستانی با تاخیر انجام شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی از نظر انجام پروازهای به موقع و یا تأخیردار را در خصوص پروازهای داخلی را پس از ۳ ماه تأخیر اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر این سازمان در پایان هر ماه، گزارش عملکرد مربوطه را بلافاصله منتشر می کرد که در سال جاری و پس از اعلام گزارش تأخیرات پروازی خرداد ماه، تا کنون از انتشار این گزارش خودداری کرده بود.بر اساس این گزارش در تیرماه، شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۵۲ درصد از پروازهای خود به صورت تأخیر دار، رتبه نخست تأخیرهای پروازی را کسب کرد. این شرکت در تیرماه امسال ۸۲۰ پرواز به مبدأ یا مقصد فرودگاه مهرآباد انجام داد که از این تعداد ۳۹۳ پرواز شامل ۴۸ درصد به موقع و ۴۲۷ پرواز معادل ۵۲ درصد را با تأخیر به پایان رسانده است.

پس از آسمان شرکت هواپیمایی آتا با انجام نیمی از پروازهای خود به صورت تأخیر دار در رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. این شرکت در تیرماه از مجموع ۵۰۴ سورتی پرواز، ۲۵۱ پرواز را به موقع و ۲۵۳ پرواز را با تأخیر به اتمام رسانده است.ایران ایر نیز با داشتن ۴۸ درصد تأخیر در مجموع پروازهای خود سومین ایرلاین پر تأخیر در پروازهای داخلی تیرماه اعلام شده است.
براساس این گزارش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نخستین ماه تابستان ۷۰۰ پرواز به اتمام رساند که ۳۶۴ پرواز معادل ۵۲ درصد به موقع و ۳۳۶ پرواز معادل ۴۸ درصد با تأخیر به انجام رسیده است.همچنین براساس این گزارش، سهم شرکت های هواپیمایی نسبت به کل پروازهای به موقع و یا تأخیر دار داخلی در تیرماه را اعلام کرده است که بر این اساس شرکت هواپیمایی آسمان با کسب ۱۹ درصد از کل پروازهای تأخیر دار این ماه در رتبه نخست قرار گرفته است.ایران ایر با ۱۵ و زاگرس با ۱۲ درصد در رتبه های بعدی این گزارش قرار دارد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی