آخرین خبر/ داستان تکراری بدهی بیمه ها به داروخانه ها همچنان ادامه دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید