آخرین خبر/ در ویدئوی خبر داستان بازی دلار با اقتصاد جهانی را میبینید و اینکه از کجا دلار پول جهانی شد و تا کجا می تواند پول جهانی بماند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید