آخرین خبر/ گزارشی درباره کشت میوه آفریقایی در کردستان را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید