اخبار بانک/ بانک مرکزی طی دستوری کتبی به بانک ها و موسسات اعتباری برای چک های شرکت ایران خودرو استثنا قائل شده است!

بنابر اطلاعیه های بانک مرکزی با آغاز فاز دوم سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) دیگر چکهای قدیمی در شبکه چکاوک قابل پذیرش نیست.

اما بنابر نامه ای که در طی چند روز گذشته بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی ارسال کرده است، به موجب دریافت چکهای مدت دار شرکت ایران خودرو از مشتریان خود استثنائاتی برای این شرکت قائل شده است.

بر این اساس بانک ها باید نسبت به اعلام چک های مدت دار شرکت ایران خودرو به همراه تاریخ چک ها تا تاریخ 22 آبان اقدام تا بانک مرکزی زمینه پذیرش این چک ها را در سامانه چکاوک مهیا کند.

اتخاذ چنین تصمیمی برای یک شرکت در شبکه بانکی و به دستور بانک مرکزی تقریبا بی سابقه بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید