آخرین خبر/ مردم آلمان پس از جنگ جهانی آستین ها را بالا زدند و کشور خود را دوباره ساختند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید