فارس/ بر اساس آمار بانک مرکزی در 6 ماه نخست سال جاری 250 میلیارد تومان مالیات بر فروش سیگار اخذ شد.

طبق آمار بانک مرکزی، مالیات بر فروش سیگار 29.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به ترتیب در 6 ماهه سال 95-96 نیز بالغ بر 150 میلیارد تومان و 190 میلیارد تومان درآمد کسب شده بود. میزان مصوب 6 ماهه مالیات بر فروش سیگار 270 میلیارد تومان است و رقم مصوب کل سال 530 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید