آخرین خبر/ قادری، معاون بازاریابی و فروش سایپا در مورد دو موضوع جایگزینی برخی از ماشین ها به جای هم و دپو شدن ماشین های ساندرو و قطعات آنها در سایپا شفاف سازی می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید