آخرین خبر/ گفتگوی چالشی دلاوری با مدیر عامل شستا درباره مدیران چند شغله مجموعه سرمایه گذاری تامین اجتماعی را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید