آخرین خبر/ بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدامات موثری انجام داد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید