آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از گلایه های صنعت قطعه سازی را میبینید که در آن آنها معتقدند که خودرو سازان به بهانه های مختلف از دادن بدهی آنها سر باز میزنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید