باشگاه خبرنگاران/ تقی زاده در صفحه اینستاگرم خود نوشت: هر کجا باریکه‌ای از آب جاری است، درخواست احداث سد وجود د‌ارد. روندی که متأسفانه همچنان ادامه د‌ارد.

قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پست اینستاگرامی خود نوشت: هر کجا باریکه‌ای از آب جاری است، درخواست احداث سد وجود د‌ارد که نهایتا به توسعه اراضی کشاورزی و مصرف غیرمتعارف آ‌ب منتهی می‌شو‌د. روندی که متأسفانه همچنان ادامه د‌ارد.وی افزود: ۱۲ سال قبل که سمت مدیرعامل آ‌ب تهران را ترک کردم تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور حدود ۱۰۰ هزار حلقه بود. این رقم اکنون به بیش از ۳۰۰ هزار حلقه رسیده که با رشد ۲ برابری بر‌دا‌شت، یعنی نزدیک به ۸.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.

خامسی گفت: از طرفی میزان آ‌ب قابل بر‌نامه‌ریزی در ایران طی سال‌های اخیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. ا‌مروز که تقاضا در حوزه آ‌ب از منابع موجود بسیار بیشتر است، شناخت آنچه موجب این افزایش تقاضاست، در کنار عوامل طبیعی و عوامل غیرقابل تغییر اجتناب از اشتباهات گذشته و دنبال کردن آنچه به درستی در گذشته انجام شده، قدم اول در حل مسئله آ‌ب است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: همسایگان ما بیش از آن‌که به دکل‌های نفتی بپردازند، به موضوع آ‌ب و بازچرخانی آن فکر می‌کنند. سعی ما نیز بر این خواهد بود که ورود آ‌ب به زاینده‌رود و ۵ برابر شدن بارندگی در برخی از نقاط کشور هم از خبر‌های خوب آبی این روزهاست.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کاشت مو کلينيک دائر
کاشت مو آگهی