آخرین خبر/ گرانی ارز چه تاثیری بر حوزه پوشاک و مد داشت؟ دبیر کارگروه مد و لباس پاسخ می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید