تابناک/ مجلس بانک‌ها را از گرفتن سود مرکب منع کرد اما سود مرکب چیست و چرا شبه ربوی دارد؟ مجلس قرار است به چه شکل در این ماجرا ورود کند؟ این گزارش را در همین رابطه ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی