آخرین خبر/ 'فرهاد دژپسند' وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان را باید فراتر از طرح های زیرساختی گسترش دهیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید