آخرین خبر/ دستاوردهای اقتصادی و صنعتی سفر مهم رئیس جمهور به عراق از زبان وزیر صنعت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید