آخرین خبر/ اقدام بی سابقه رئیسی برای شفافیت فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید