آخرین خبر/ صحبت‌های تلخ و دردناک مردم درباره شرایط بد اقتصادی امروز کشور را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید