آخرین خبر/ کنایه دلاوری به نحوه برخورد دولت با تولید کنندگان را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی