آخرین خبر/ توضیحات نوبخت درباره افزایش حقوق فرودین ماه را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید