مهر/ بنا به اعلام بانک مرکزی، در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی، اولین جلسه هیأت مدیره تشکیل و مدیرعامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در اولین جلسه با موضوع تشکیل این بازار در بانک مرکزی و تصمیم هیأت مدیره مقرر شد کلیه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید