شبکه خبر/ کلنگ ساخت بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان فارس به زمین خورد.این نیروگاه ها با سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی یک شرکت ایتالیایی طی 9 ماه ساخته می شود و دوره بهره برداری از آنها 20 سال است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی