اقتصاد آنلاین/جزئیات افزایش حقوق و میزان مالیات اعضای هیأت علمی در سال ۹۸ مشخص شد.

طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور کارمندان دولت، اعضای هیات علمی و قضات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه ۱۰ درصد خواهند داشت.
در جدول ذیل میزان حقوق دریافت اعضای هیات علمی در سال ۹۸ براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ محاسبه شده و با وضعیت خالص پرداختی، میزان مالیات و حقوق سال ۹۷ مقایسه شده است:

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیات علمی (10 درصد)، آثار مصوبه مجلس در مورد اعضای هیات علمی متفاوت از سایر گروههای حقوق بگیر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید