دنیای اقتصاد/ درآمدهای نفتی دولت در بودجه، معادل 142.5 هزار میلیارد تومان است. با این حال، یک حساب سرانگشتی، نشان می دهدکه با چند حرکت مشخص برای بهره ورتر کردن اقتصاد کشور، می توان حتی کل این منابع حاصل از درآمدهای نفتی را جبران کرد. در راس این اقدامات، اصلاح 10 درصد از نظام یارانه های آشکار و پنهان، فروش و مولد سازی یک درصد از دارایی های دولت، یک درصد مالیات بر مسکن خالی، وضع مالیات بر درآمد دهک دهم و اصلاح نرخ تسعیر ارز در بودجه به 8500 تومان برای محاسبه دیگر درآمدها از جمله خوراک پتروشیمی ها جزو این موارد به شمار می رود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید